Algemene Voorwaarden

StartAlgemene Voorwaarden

Retourneringen

Klanten hebben het recht om hun aankoop binnen 14 dagen na aankoopdatum te retourneren, zonder opgave van reden. Retourneringen dienen te worden gedaan in de fysieke winkel van Lopers Company Eindhoven. Het retourrecht is niet van toepassing op gepersonaliseerde producten, zoals op maat gemaakte producten. Geretourneerde producten dienen ongebruikt en in originele staat te zijn, inclusief alle labels en originele doos/verpakking.

Originele Doos en Verpakking

Bij het retourneren van producten wordt verwacht dat de originele doos en verpakking worden meegebracht naar de fysieke winkel, voorzien van originele labels. Indien de originele doos beschadigd is, behoudt Lopers Company Eindhoven zich het recht voor om een waardevermindering in rekening te brengen.

Gebruik van Schoenen en Kleding

Klanten worden geadviseerd nieuwe schoenen en kleding te passen in de fysieke winkel om mogelijke schade te voorkomen. Schoenen en kleding die duidelijke tekenen van gebruik, slijtage of schade vertonen, worden niet geaccepteerd voor retournering. Lopers Company Eindhoven behoudt zich het recht voor om een redelijke waardevermindering in rekening te brengen bij geretourneerde producten die niet voldoen aan de bovenstaande voorwaarden.

Aankoopvoorwaarden

Klanten dienen de producten zorgvuldig te inspecteren bij ontvangst. Eventuele gebreken of afwijkingen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het winkelpersoneel. Prijzen en aanbiedingen zijn geldig op het moment van aankoop en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Lopers Company Eindhoven behoudt zich het recht voor om aankopen te weigeren of te annuleren in geval van vermoedelijke fraude of ongepast gedrag.

Garantievoorwaarden en Reparaties

Alle garantieaanspraken vallen onder de specifieke garantievoorwaarden van de fabrikant. Alle garantieclaims moeten worden ingediend volgens de specifieke voorwaarden van de fabrikant. Het winkelpersoneel zal klanten informeren over de garantieprocedure. Reparaties worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant. Klanten worden op de hoogte gebracht van eventuele kosten voor reparatie voorafgaand aan de service.

Privacy en Gegevensbescherming

Klantgegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het verwerken van aankopen en het verstrekken van relevante informatie. Lopers Company Eindhoven deelt geen persoonlijke informatie van klanten met derden, tenzij vereist door de wet of voor de uitvoering van specifieke services (bijvoorbeeld verzending).

Aansprakelijkheid

Lopers Company Eindhoven is niet aansprakelijk voor letsel, schade of verlies veroorzaakt door onjuist gebruik van producten. In geval van aansprakelijkheid beperkt de aansprakelijkheid van Lopers Company Eindhoven zich tot het bedrag van de aankoopprijs van het betreffende product.

Klantenservice

Klachten of vragen kunnen worden ingediend bij Lopers Company Eindhoven via: info@loperscompanyeindhoven.nl. Het winkelpersoneel zal zich inspannen om binnen een redelijke termijn te reageren. Het winkelpersoneel behoudt zich het recht voor om klanten de toegang tot de winkel te ontzeggen bij herhaaldelijk ongepast gedrag. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. Klanten worden aangeraden de voorwaarden regelmatig te raadplegen. Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Lopers Company Eindhoven in de fysieke winkel.

Laatst bijgewerkt op 01-12-2023